SPOKEN WORDS FLY AWAY, WRITTEN WORDS REMAIN. (ANONYMOUS)

THE ANATOMY OF DONALD TRUMP

Hepimizin bildiği yada sezdiği birşeyleri söyleceğimi biliyorum.

Donald Trump hepimizin bildiği gibi bir siyasetçi değil. Bir İş adamı üstelik hayatının en başından şu bir kaç sene öncesine kadar. Peki, siyaset öğrenilir mi? Öğrenilir, yada en azından öğretilir çevremizdeki danışmanlarca. Dolayısıyla pata küte giden siyaset hayatını yavaş yavaş yoluna sokmakta, dilini yumuşatmakta, daha az gaf ve sıkıntı söylem içerisine girmekte kendisi.

Bunun yanında, İş adamlığından gelen üstün rekabetçiliği, düşmanını veya rakip gördüğünü açıkça, tüm dünyanın önünde, net kelimelerle tehdit etmesini, uyarmasını sağlamakta. Bu Siyasetçilik karakteri ile birebir olmasada kısmi olarak çakışmakta. Bu da onu tekil ve benzeri çok görülmemiş bir siyasetçi haline getirmekte.

İlginç biri. İş Adamı Siyasetçi Kimlik harmonisi ile Amerikanın daha fazla düşman edinmesine ancak daha güçlü hale gelmesini sağlayacağına inanıyorum. Zaman gösterecektir...


- 19.08.2018 -